• Bostadssociala konsekvenser vid storskaliga och dyra renoveringar

    Ulf Perbo, ordförande för KD Tyresö och styrelseledamot i Tyresö Bostäder, skriver i Bostadspolitik.se om vilka bostadssociala konsekvenser några nya forskarrapporter indikerar kan uppstå vid storskaliga och dyra renoveringar av miljonprogramsområden. Som är aktuella i Tyresö inom kort. Ett svårt problem att hantera!

    Länk till artikeln:

    När teori och praktik möts – renovera, riva eller ingenting?