• Sverige har många myndigheter

    Sverige har många myndigheter. För många. Det är en dålig tradition. Det är bra att den här regeringen tar tag i frågan. Det är inte så att vi är emot myndigheter eller att de inte behövs. Samhället skulle inte fungera länge utan effektiva myndigheter. Men det är just där skon klämmer.

    Antalet myndigheter måste bli färre. Ett smalare och vassare offentligt åtagande bidrar till högre effektivitet. Staten ska ha medborgarnas intressen i fokus och koncentrera på kärnverksamheten. Då frigörs resurser för förbättring.

    I ett första steg har regeringen gett uppdrag till tio myndigheter att bli fem senast den första januari 2026.

    Bra!