• Dyviks naturreservat

    Det är väl en underdrift att säga att det är nyhetstorka på det politiska området denna sommar med regeringskris, så det är med viss reservation vi för ett tag lämnar politiken på våra sociala medier och istället presenterar våra naturreservat i Tyresö, en repris från 2019.  Kanske får vi göra ett avbrott.

    Dyviks naturreservat är nog ganska okänt för de flesta Tyresöbor. Det ligger långt ut på Brevikshalvön och gränsar till Dyviks lövängar. Det är en smal remsa, som inte mer än 80-100 meter bred där den är som smalast, bestående av en bergsrygg och skogsmark. Ganska otillgänglig, inga skyltar (jag har i alla fall inte hittat några) som berättar att här ligger Dyviks naturreservat. Det enda som finns är små skyltar som talar om att det är ett naturreservat. På en kort sträcka når naturreservatet ner till Ällmorafjärden, men under större delen ligger villor mellan strand och naturreservat.

    För att se alla bilderna gå till:

    https://www.facebook.com/KDTyreso/photos/pcb.3922208387906683/3922207541240101/