• Skenande taxor

    Bara Kristdemokraterna vill begränsa de skenande taxorna (V/A, renhållning, fjärrvärme mm) som nu kan kosta en hyresgäst eller småhusägare i Tyresö 1000 kr i onödan varje månad!

    Bl.a. Hyresgästföreningen står bakom den årliga s k Nilsholgerssonundersökningen som visar på orimliga årliga taxehöjningar långt över andra prisökningar i samhället sedan tiotals år. Hushållen måste köpa tjänsterna och kommunerna är ofta monopolist. Självkostnadsprincipen innebär bara att kostnaderna kan stiga hur som helst och de vältras över på hushållen.

    När KD på kommunstyrelsen förslog att det statliga systemet för att begränsa utgiftsökningen skulle införas stödde inget annat parti detta. Riksrevisionen framhåller att det statliga systemet fungerar mycket bra och spar stora pengar utan att verksamheten drabbas. Vill du begränsa boendekostnaderna ska du rösta på KD!

    https://nilsholgersson.nu/om-nils-holgersson/about/