• Val till nämnder efter nytt styre i Tyresö kommun

    På kommunfullmäktige 23/5 genomfördes skiftet till det nya styret i Tyresö. S har brutit med L+MP+C och istället bildat en ny majoritet tillsammans med M. KD är precis som tidigare ett oppositionsparti men får en starkare ställning. Vi har nu ordinarie platser i kommunstyrelsen och alla nämnder samt ingår i presidiet i samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden, byggnadsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

    Det nya styrets program innehåller stora delar av KD:s program, bl a satsningar på ökat småhusbyggande, trygghetsfrågor och förbättrad ekonomisk styrning. Kanske de t o m vill börja arbeta för att stoppa förbudet för Tyresöbor från årsskiftet att använda Klaratunnelns entré mot Mäster Samuelsgatan?