• Satsa på fler småhus

  Enligt undersökningar från bl a Boverket vill 70% av svenskarna helst på i småhus med trädgård. Men betydligt färre gör det och framförallt har Sverige en orimligt låg nyproduktion av småhus. Endast ca 20% av nyproduktionen utgörs av småhus jämfört med normalt ca 40% inom EU. Tyresö tillhör de kommuner i Sverige som är dåliga på att skapa möjligheter för nya småhus. Som planerna ser ut nu kommer småhus endast att utgöra ca 10% av nyproduktionen . Till en del kan det skyllas på att Tyresö har ...

 • Blankt nej till återinförd fastighetsskatt i Tyresö!

  Med jämna mellanrum hörs röster om att fastighetsskatten/fastighetsavgiften bör höjas.  KD var initiativtagare till att fastighetsskatten avskaffades och vi säger blankt nej till att den återinförs. En vanlig Tyresöfamilj skulle få en skattehöjning på ca 30 000 kr/år om de förslag som förts fram den senaste tiden genomfördes.

  Kd är tydliga i sitt nej

  Det pågår diskussioner mellan regeringen och samarbetspartierna om en ny omfattande skattereform. Enligt januariöverenskommelsen s...

 • Kristdemokraternas vårmotion för ett tryggare Sverige

  Kristdemokraternas vårmotion 2019 fortsätter att stärka välfärdslöftet med reformer som är tydligt förankrade i människors vardagsliv – som gör livet lite lättare att leva. I vår vårmotion aviserar vi därför stora satsningar på äldreomsorgen genom bättre villkor för personalen, på reformer för en bättre fungerande bostadsmarknad och på ökad trygghet genom ett stärkt rättsväsende.

  En trygg äldreomsorg

  Vi vill att personalen inom äldreomsorgen – 92 procent kvinnor – ska ha goda ar...

 • Att bygga eller inte bygga är frågan

  Det har under senare tid varit flera insändare i tidningen Mitt i Tyresö där man är negativ till att det byggs ”höghus” i villaområden. Även tidigare har denna kritik framförts.

  Först vill jag säga att jag tycker termen ”höghus” är något missvisande när man talar om hus med 4-5 våningar. Men jag förstår att man kan uppleva det som höga hus i jämförelse med en villa.

  Vi Kristdemokrater inser att det är en balansgång när det skall byggas nya flerfamiljshus i kommunen. Tycker nog a...

 • TYBO – lägenheter för alla

  Tyresö Nyheter (S) toppar sina nyheter den 8 januari 2019 med rubriken ”Tyresö Bostäder tar bort inkomstkraven” och får det att låta som att detta är socialdemokraternas förtjänst. Vad är det som gäller?

  Styrelsen för Tyresö Bostäder, i vilken undertecknad fortfarande är ordförande, tog den 6 december 2018 beslut om att ändra reglerna för vilka inkomstkrav som skall ställas för att få hyra en lägenhet. Tidigare var kravet att inkomsten skulle vara tre gånger hyran. Nu är kravet att man...

 • Tyresö Bostäder bygger Temyntan

  Tyresö Bostäder bygger för fullt. Sedan tidigare är bygget av 200 lägenheter i Hasselbacken igång. Inflyttning 2018-2019.

  Bilden ovan visar att nu är även bygget av 140 lägenheter i Temyntan igång. Området är beläget mellan Njupkärrsvägen, Örtstigen och Bergfotensvängen. Eftersom det är s.k. SABO-hus är de färdigprojekterade vid upphandlingen vilket ger lägre produktionskostnader. Lägre produktionskostnader ger lägre hyror. Inflyttning under första halvåret 2018.

  Leif Kennerberg...