• Höjd skatt och höjda avgifter

    Det rödgröna styret i Region Stockholm höjer skatten för Tyresöborna. 30 öre per intjänad hundralapp blir höjningen. Det sker samtidigt som de försämrar förutsättningarna att åka kollektivt och höjer avgiften med 50 kronor för en trettiodagarsbiljett. I Tyresö väntar avgiftshöjningar för sophämtning och vatten- och avlopp. Det blir dyrare och dyrare att bo och leva i Tyresö för varje år som de rödgröna styr.