• Sexualbrotten i Tyresö har ökat med 78 % de senaste åren!

  Sexualbrotten i Tyresö har ökat med 78 % de senaste åren!
  Något som jag verkligen fascinerades av när jag för sju år sedan kom till Sverige var respekten för kvinnor. Alla verkade till exempel vara eniga om att våld mot kvinnor inte är acceptabelt.
  I teorin.
  I praktiken har det dock visat sig vara annorlunda. I Tyresö har anmälningar av sexualbrott ökat med 78 procent sedan 2018. Detta är en brottsrubricering som bland annat omfattar våldtäkt, övergrepp, grooming, våldtäkt mot barn och ofredande.
  Mörkertalet är dessutom enormt, få sexualbrott leder till anmälan, ännu färre till åtal och dom.
  Våldtäkt är generellt den vanligaste typen av sexualbrott. 40 procent av de utsatta för våldtäkt är 17 år eller yngre.
  Kvinnor och flickor ska inte behöva vara rädda och ständigt titta sig över axeln! Blir jag invald i kommunfullmäktige här i Tyresö så kommer jag att jobba stenhårt för att vända denna förfärliga trend.
  1. En relevant kartläggning av sexualbrotten Tyresö måste göras nu. Vilka typer av brott är det? Finns det överrepresentation i några grupper och områden? Hur stort beräknas mörkertalet vara?
  2. Jag vill att en kommunal kommission tillsätts med representation från de delar av civilsamhället, bland annat föreningar och religiösa samfund, där behoven är som störst i syfte att ta fram en tydlig handlingsplan med specifik tidplan och målsättningar för att komma till rätta med sexualbrotten.
  3. Samverkan med Tyresö Kvinnojour måste intensifieras.
  Jag, Giovanna Carlsson, finns som tredje namn på Kristdemokraternas kommunvalsedel.