• Åter höjning av kommunala taxor

    Kommunala taxor för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA), och hämtning av hushållsavfall stiger dramatiskt varje år. På Kommunfullmäktige 23/5 beslutades att Tyresö ska höja avfallstaxan 7%, tre gånger mer än den generella prisutvecklingen. Bara KD ville begränsa höjningen, alla andra partier stödde den kraftiga prishöjningen. I kommentarsfältet hittar du en länk till vår reservation i Kommunstyrelsen.

    Nedan finns länk till undersökning beträffande kommunala taxor

    Totalt 2023