• Årsmöte med Göran Hägglund

  Igår kväll, onsdag den 9 februari, hade lokalavdelningen sitt årsmöte och gästades av partiledare och socialminister Göran Hägglund.

  Göran inledde sitt tal med att framhålla att alliansregeringens arbetslinje varit viktig för att så långt som möjligt få landets innevånare i arbete. Försörjning via eget arbete måste vara huvudlinjen i svensk politik. Men visionen för landet Sverige och dess innevånare måste vara större än ”bara” arbete till alla. Målet måste vara ett samhälle där alla blir sedda och behövda.

  Vi har en stor utmaning framför oss med allt fler äldre. Det är positivt att vi lever längre men det utgör samtidigt en stor ekonomisk utmaning. När pensionssystemet infördes uppnådde genomsnittssvensken inte pensionsåldern, idag lever vi i genomsnitt 15 år efter pensionsdagen. Alla som vill och kan bör få jobba längre än idag. Idag har man rätt att jobba kvar på sin arbetsplats tills man fyller 67 år men det är rimligt att höja denna gräns med ett par år.

  Barnens första levnadsår har en stor betydelse för hela livet och det är viktigt att familjerna själva får ett större inflytande på hur barnomsorgen skall utformas. Valfrihet är viktig. Det bör finnas en rättvisa mellan olika omsorgsformer.

  Det är viktigt att hålla samman samhället. Vi Kristdemokrater kan aldrig vara nöjda så länge människor far illa. Det är bara att konstatera att psykiatrin har misslyckats med tackla många människors problem. Jag vill, säger Göran, att Kristdemokraterna skall vara regeringens sociala röst.

  Kristdemokraterna är en pådrivande kraft i regeringen för att komma tillrätta med de brister som uppstod i samband med reformeringen av sjukförsäkringen. För någon dag sedan presenterade partiet förslag till åtgärder som förhoppningsvis skall ta bort många av bristerna i nuvarande regelverk för sjukförsäkringen.

  Görans anförande avslutades med att årsmötesdeltagarna fick möjlighet att ställa frågor och många tog den chansen.