• Att bygga bro eller inte

    Under senare tid har många uttryckt ilska över att det skall byggas en bro över Nyforsviken för c:a 10 mkr. Jag har stor respekt för detta och håller med om att det är mycket pengar och jag håller med om att det går bra att nå nationalparken på andra ”vägar” redan idag, är själv ofta där. Men allt måste ses i sitt sammanhang.

    Kommunens sammanlagda budget är på drygt 2,6 miljarder kronor. Av detta går c:a 4% till kultur och fritid. Det kan alltid diskuteras hur mycket pengar kommunen skall lägga på kultur och fritid, eftersom kommunen inte har någon lagstadgad skyldighet att tillhandhålla detta. Kommunens kärnområden är naturligtvis barnomsorg, skola och äldrevård, men jag tror de flesta håller med om att kommunen skulle upplevas som torftig utan vårt rika föreningsliv, både inom kultur och idrott, och tillgången till våra fina naturområden.

    Om vi utgår från att bron håller 30 år utan större reparationer, så blir den årliga kostnaden i avskrivning 333 333 kr, dvs c:a 0,013% av kommunens budget. Kanske är det en rimlig kostnad för att vi, Tyresö kommun, skall få en egen ordnad entré till en av Sveriges fina nationalparker. Inte många kommuner i landet som kan ståta med det. I alla fall tyckte Kristdemokraterna det 2016 när vi var med och fattade beslutet om bron. Frågan är snarare varför det dröjt så länge med att komma igång.

    Leif Kennerberg