• Att bygga eller inte bygga är frågan

    Det har under senare tid varit flera insändare i tidningen Mitt i Tyresö där man är negativ till att det byggs ”höghus” i villaområden. Även tidigare har denna kritik framförts.

    Först vill jag säga att jag tycker termen ”höghus” är något missvisande när man talar om hus med 4-5 våningar. Men jag förstår att man kan uppleva det som höga hus i jämförelse med en villa.

    Vi Kristdemokrater inser att det är en balansgång när det skall byggas nya flerfamiljshus i kommunen. Tycker nog att den i folkmun s.k. strandade finlandsfärjan efter Tyresövägen blev onödigt hög. Men samtidigt kan man konstatera att vill man ha nya flerfamiljshus måste de vara minst 3 våningar höga om man skall kunna finansiera hissinstallation. De flesta byggare hävdar nog att man vill ha minst 4 våningar om det skall bli en dräglig ekonomi i bygget.

    Vi Kristdemokrater vill bevara den lågmälda byggnationen som präglar vår kommun och anser därför att nya flerfamiljshus bara skall lokaliseras till några få ställen i kommunen. I huvudsak då i och i närheten av Tyresö centrum. Det gäller även de centrala delarna av Trollbäcken. Det finns även plats för flerfamiljshus i den obebyggda delen av Tyresö Strand, snett över Tyresövägen från den beramade ”finlandsfärjan” (alltså efter Tyresövägen), och likaså lite längre fram mellan Tyresövägen och Maria Sofias väg. Det kan finnas ytterligare några platser där det är lämpligt med flerfamiljshus, men som sagt vi vill inte totalomvandla vår fina kommun.