• Att bygga eller inte bygga

    Under många år byggdes det knappt inga bostäder alls i Tyresö, men så ”plötsligt” har det de senaste åren byggts oerhört mycket. Det mesta har varit bra, men ett och annat bygge borde kanske inte ha genomförts eller åtminstone haft ett annat utförande. Vi tycker att det är dags att bromsa lite och se till att det som byggs hamnar på rätt plats och med rätt utförande. Det är anledningen till att vi på stadsbyggnadsutskottet reserverade oss mot ett positivt planbesked för området Amaryllisparken (positivt planbesked innebär att kommunen kommer att påbörja detaljplanearbete med mål att ta fram en plan som tillåter ny byggnation).

    Naturligtvis kommer det behövas byggas lägenheter i Tyresö även framöver och framförallt behöver det byggas billiga bostäder. Tyresö Bostäders område Temyntan är exempel på en sådan byggnation. När det stod klart 2018 hade det Stockholmsområdets lägsta hyror för nyproducerade lägenheter.