• Båtbottentvätt behövs

    Först var det båtbottentvätten ute vid Vissvass. Visst, kommunen gjorde fel som gav bygglov. Eftersom båthamnen ligger i ett naturreservat så är det länsstyrelsen som skall bevilja tillstånd. Eftersom kommunen gjort fel har länsstyrelsen stoppat användningen och risk finns att båtbottentvätten måste tas bort. Naturligtvis skall Tyresö kommun ha lite smisk på fingrarna. Det är väl lämpligt att kommunen får ”böta” några 10000-lappar, men jag hoppas att länsstyrelsen inte är så korkad att man tvingar kommunen ta bort båtbottentvätten. Båtbottentvätten är en miljöinvestering. Har båtägarna tillgång till bottentvätt så kan man sluta måla båtbottnarna med mer eller mindre giftiga färger. Om inte annat är det slöseri med länsstyrelsens pengar. Länsstyrelsen har nämligen betalt halva kostnaden för båttvätten. En annan avdelning på länsstyrelsen har tydligen insett att det är bra med båtbottentvättar och då skall de placeras så att många lätt kommer åt att använda den. Då är Vissvass-läget idealiskt.

    Nästa konstighet från länsstyrelsen är badbryggan i Kalvfjärden. Länsstyrelsen menar att den skall rivas. När kommunen planlade området för några år sedan ingick det att den här biten skulle vara tillgänglig för allmänheten och att det skulle vara en brygga här. Om länsstyrelsen hade synpunkter på detta borde det ha framförts innan planen fastställdes. Om kommunen tvingas riva bryggan är det en skandal.