• Björkbacken i repris!

    Tyresö Nyheter (s) skriver i marsnumret apropå omsorgsboendet i Björkbacken ”Det går undan när Socialdemokraterna med flera börjar förverkliga sina löften.” och vidare ”… målsättningen är att renovera delar av boendet till godkänd standard …”.

    Många äldre och deras anhöriga gläds säkert av detta besked men det finns en gedigen bakgrund varför vi inte tycker det är någon bra idé.

    För flera år sedan underkändes Björkbackens äldreboende av Arbetarskyddsstyrelsen. Kristdemokraternas/Alliansens målsättning var och är, precis som Socialdemokraternas, att Tyresö skall ha en bra äldreomsorg. Politikernas uppgift är att ange riktning och målsättning, inte att vara experter på allt. Så när underkännandet av Björkbacken kom bad vi naturligtvis tjänstemännen utreda vad som var bäst att göra. Svaret var entydig, bygg inte om Björkbacken, det saknar förutsättningar att bli ett bra äldreboende. Det blir dessutom dyrt att bygga om och ingen kan bo kvar under ombyggnationen.

    Så, antigen har tjänstemännen nu ändrat uppfattning eller så bryr det nya socialdemokratiska styret inte sig om vad tjänstemännen säger. Vi ser med spänning fram vad som kommer att hända.