• Björkbacken – igen!

    ”Äntligen, nu stoppar vi nedläggningen av Björkbacken!” säger Anita Mattsson, KS-ordf. Tyresö, i ett pressmeddelande. Det låter väl bra, eller inte? Man förespeglar de boende i Björkbackens äldreomsorg att nu, med det nya styret, skall de få bo kvar. Blir intressant och se hur man skall kunna ha boende kvar när det byggs om. Argumentet för att ha detta boende kvar har varit att detta är sköra människor som mår dåligt av att flytta. Det kan nog vara sant, men nu riskerar de att få flytta två gånger.

    Till detta kommer att det är svårt att bygga om Björkbacken så att det blir ett riktigt bra och modernt omsorgsboende. Naturligtvis blir det bättre, men inte riktigt bra.

    Nej, låt de boende i Björkbacken få flytta till ett nytt och bra boende och låt Tyresö Bostäder, som äger Björkbacken, få bygga om fastigheterna till små seniorlägenheter. Det kan man göra för en rimlig kostnad.

    Till sist, om det nya kommunstyret envisas med att ha Björkbacken kvar som omsorgsboende så bör kommunen köpa de berörda fastigheterna av Tyresö Bostäder. Eftersom kommunen äger Tyresö Bostäder så kan man ju i och för sig ”tvinga” bolaget att bygga om till ett godkänt omsorgsboende men det innebär att Tyresö Bostäder kan bygga färre lägenheter. Det finns ett beslut i Tyresö Bostäder att nya lägenheter skall finansieras med 20% eget kapital. Så, om ombyggnationen kostar 50 mkr så försvinner nya lägenheter för 250 mkr och kostar ombyggnationen av omsorgsbyggnaderna 100 mkr så minskar möjligheterna till nya lägenheter med 500 mkr, vilket innebär 300-400 färre lägenheter.