• Borgfred

    Det är många saker vi i KD inte är överens med styrande i Tyresö om, men under rådande omständigheter tycker vi det är läge för borgfred. Det innebär att vi tills vidare inte tar upp vare sig gamla eller nya tvistefrågor. När det är dags att ta upp diskussionen igen är idag svårt att säga.

    Wikipedia: Med borgfred kan i modernt språk avses överenskommelse mellan annars stridande parter att hålla sams inbördes för att bekämpa yttre fiende.