• Bygg fler småhus

    Tyresö kommun har en inriktning på nyproduktionen av bostäder som kommer att skada kommunen.  Kommunen planerar att under 2020-2030 bygga cirka 2500 små lägenheter i höghus av betong. Endast cirka 150 småhus planeras. Ett obegripligt bostadspolitiskt haveri eftersom en stor majoritet av invånarna helst vill bo i småhus. Småhus är dessutom 40% klimatsmartare eftersom de byggs i trä. De skapar också trivsamma och trygga bostadsområden. Inget utsatt område med gängkriminalitet och droghandel domineras av småhus.

    Tyresö är och ska vara en grön kommun. Närheten till skog och vatten är viktig. När ny bebyggelse planeras får vi inte göra avkall på detta. Kristdemokraterna Tyresö vill att kommunen ska upplevas som en klassisk trädgårdsstad och vill därför koncentrera höghusbyggandet till några få ställen. På övriga ställen skall karaktären vara en lågmäld bebyggelse. 70% av alla i Sverige vill bo i marknära bostäder.

    Hur kommunen planeras och gestaltas spelar stor roll för hur Tyresö utvecklas och upplevs. När det goda samhället planeras bör vi ha ett “hundraårsperspektiv” och sträva efter långsiktig kvalitet och hållbarhet – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Bostäder ska planeras för olika människors behov och behovet av marknära bostäder är stort.