• Byråkrati in absurdum!

    En person vill glasa in sin balkong. I bostadsområdet är c:a 80% av alla balkonger redan inglasade och hen vänder sig till samma företag som gjort alla tidigare inglasningar. För säkerhets skull kontrollerar hen med en bygglovshandläggare på Tyresö kommun att det är o.k. att glasa in balkongen på exakt samma sätt som de redan inglasade balkongerna. Men så enkelt var det inte. Hen måste skicka in tomtkarta, fasadritning, detaljritning samt upprätta en kontrollplan.

    Det är bra med ordning och reda men det får ju vara någon hejd på byråkratin. Bygglovsavdelningen är till för innevånarna och inte tvärtom. Ett foto på husfasaden och en liten expeditionsavgift borde vara nog i ett dylikt fall.