• Detaljplan Apelvägen fick nej av KF

    Bedrövligt trixande från styret med S som ansvariga sänkte Bo Aktivs fina +55-projekt vid Apelvägen. På kommunfullmäktige 15/6 kunde detaljplanen för Bo Aktiv ha godkänts, men styret blockerade en korrekt hantering och tvingade alla partier som var emot den övriga ursprungliga detaljplanens flerbostadshusbebyggelse att rösta mot hela detaljplanen så den föll. Hade styret velat hade de kunnat hantera frågan så att när hela planen fallit kunde fullmäktige röstat om att anta detaljplanen för Bo Aktiv. KD med flera som är positiva till Bo Aktiv beklagar styrets politiktrixande av sämsta slag, vilket nu drabbar kommunmedborgarna och ett värdefullt projekt.

    KD kommer nu att kräva att detaljplanen för Bo Aktiv tas upp som ett separat ärende snarast möjligt och godkänns.

    (Fotot/skissen visar ungefär omfattningen av detaljplanen. S-förslaget omfattade det röda+blåa området, som alltså röstades ned. På den blåa delen, som i verkligheten omfattar ungefär 1/3 av totala ytan (perspektivförskjutning), vill Bo Aktiv bygga.)