• Dyviks Lövängar – nytt naturreservat

    Måndag den 18 juni togs ytterligare ett steg för att skapa ett ännu grönare Tyresö då den nya naturreservatet Dyviks Lövängar invigdes. Ett varmt tack måste riktas till Arbetsgruppen Dyviks Lövängar som under många år arbetat för att återskapa den kulturmiljö som höll på att gå förlorad. Som kronan på denna beundransvärda arbete har nu alltså området blivit naturreservat. Invigningen förrättades av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl. Det bjöds även på en guidad tur då man bl.a. visade hur slåtter med lie går till.