• Dyviks naturreservat

    När man frågar Tyresöbor om vad det bästa är med Tyresö så är det många som svarar: ”Närheten till naturen”. Det är inte så underligt, en tredjedel av Tyresös areal är skyddad som nationalpark respektive naturreservat. Under sommarens politiska nyhetstorka i Tyresö bjuder vi på en rundvandring i Tyresö naturreservat och nationalpark. Vi tar dem i bokstavsordning. Förra gången presenterade vi Alby, nu har turen kommit till Dyviks naturreservat. OBS! Inte Dyviks lövängar, det blir nästa gång.

    Dyviks naturreservat är nog ganska okänt för de flesta Tyresöbor. Det ligger långt ut på Brevikshalvön och gränsar till Dyviks lövängar. Det är en smal remsa, som inte mer än 80-100 meter bred där den är som smalast, bestående av en bergsrygg och skogsmark. Ganska otillgänglig, inga skyltar (jag har i alla fall inte hittat några) som berättar att här ligger Dyviks naturreservat. Det enda som finns är små skyltar som talar om att det är ett naturreservat. På en kort sträcka når naturreservatet ner till Ällmorafjärden, men under större delen ligger villor mellan strand och naturreservat.

    För fler bilder:

    http://facebook.com/KDTyreso/photos/pcb.2073255372802003/2073246676136206/?type=3&theater