• En dålig analys!

  I Tyresö Nyheter skriver Christoffer Holmström (S) under rubriken ”Man måste acceptera ett valresultat” att Alliansen inte på ett värdigt sätt överlämnade styret av kommunen till den nya majoriteten. Detta skulle, enligt Holmström, vara ett utslag för ”Egentligen ligger nog bitterhet från dåliga förlorare närmare sanningen”.

  Självklart var det trist att förlora styret av kommunen efter 20 år, i all synnerhet som valresultatet inte gav de rödgröna fler mandat än Alliansen. S, MP och V fick 21 mandat, M, L, C och KD fick 24 mandat och SD 6 mandat. Det fanns alltså inget i valresultatet som pekade på att de rödgröna skulle styra.

  Att sedan L, som innan valet sagt att man inte ville styra med hjälp av V, lämnar Alliansen i Tyresö och slår sig ihop med S och MP för att med hjälp av V styra får väl ses som ett svek mot de borgliga väljare som röstade på L, men tyvärr kom det inte som ”en blixt från klar himmel”. Vi hade anat att det kunde bli så, men det var nog inte vad de flesta L-väljare förväntade sig.

  Så till det dåliga överlämnandet. När budgeten för 2019 tas upp i kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige framförde S, muntligen utan några underlag, att de vill höja skatten med 45 öre. Att det nya styret skulle föreslå en skattehöjning kom inte heller det som någon överraskning, men en jättehöjning med 45 öre hade vi ändå inte förväntat oss. I budgetbehandlingen i juni föreslog S en skattehöjning på 15 öre, V 25 öre och MP 30 öre. L tillsammans med övriga Alliansen 0 öre. Så nog kom 45 öre som en överraskning. Eftersom underlag saknades röstade den dåvarande majoriteten i kommunstyrelsen för återremiss. Var det så konstigt när man inte redovisade hur de 45 örena skulle användas? Och är det så konstigt att man står upp för den budget som man tidigare röstat för. På riksplanet fick ju S-MP-regeringen styra landet 2015 med en alliansbudget, så om det hade skett i Tyresö så hade det väl inte varit så uppseendeväckande.

  Efter detta kallades kommunfullmäktige till sammanträde av den nyvalde KF-ordförande Anders Linder (S) för att välja ny kommunstyrelse och på så sätt ”tvinga” fram ett beslut om skattehöjning. Detta var, som M, C och KD påpekade, dock olagligt och snopna fullmäktigeledamöter fick gå hem utan att något beslut i den frågan. En nytillträdande majoritet har möjlighet att byta kommunstyrelse vid det första kommunfullmäktigesammanträdet efter valet men det gjorde man inte och då sitter det gamla styret året ut.

  Nåja, på ett extra kommunstyrelsesammanträde skickades ärendet om ny skattesats vidare till kommunfullmäktige och det nya styret fick igenom sin skattehöjning. Att det nya styret i sin iver att visa sin makt valde att inför december månad införa ”ny mandatperiod” för några nämnder i kommunen visar snarare på att det är det nya styret som hanterar situationen dåligt. Man har full rätt att göra så men det är mer eller mindre ”en oskriven lag” att nämnderna sitter året ut och på ett värdigt sätt kan avsluta sin mandatperiod.