• Ett tryggare Tyresö

    Trygghet är en av Kristdemokraternas tre viktigaste frågor. Samhällsutvecklingen de senaste åren stärker oss i tron att det är en rimlig bedömning. Om människor saknar en grundläggande trygghet i tillvaron faller allt annat platt till marken. Den absolut viktigaste prioriteringen i Tyresö de närmaste åren måste vara att ge unga människor framtidstron åter. Du ska kunna gå ute på kvällen utan behöva vara rädd för att utsättas för ett rån eller grovt våldsbrott. Samhället måste kraftsamla och göra sitt yttersta för att värna rättsstaten och slå tillbaka den grova brottsligheten. Det är den ena sidan av myntet. Den andra sidan är vårt ansvar att se till att fånga upp ungdomar på glid i tid innan det är för sent.
    För att uppnå våra intentioner på trygghetsområdet gör vi stora satsningar på säkerhet. Vi vill intensifiera satsningarna på kameraövervakning. Kameror ska finnas på strategiskt viktiga platser där risken för brottslighet är stor. Vi vill också satsa på kommunala ordningsvakter för att stärka det lokala brottsförebyggande arbetet. Vi vill arbeta proaktivt för att stoppa pågående brottslighet istället för att i efterhand dokumentera och beivra brott. Därför menar vi att kamerorna ska vara kopplade till en vaktcentral, redo att larma våra egna ordningsvakter och polis under pågående brott.
    En annan viktig sida av det trygghetsskapande arbetet är det förebyggande. Vi satsar i vårt budgetalternativ 2,1 miljoner kronor på fältassistenters uppsökande arbete bland barn, ungdomar och familjer. Vi gör också en särskild satsning på samverkan mellan skola och socialtjänsten.