• Fler poliser behövs

    En av statens grunduppgifter är att se till att medborgarna är trygga. Man ska kunna lita på att polisen kommer när man larmar. Därför vill vi se fler poliser, och de ska ha resurser att förebygga, förhindra och ingripa mot brott. När människor utsätts för våldsbrott, rån, sexuella trakasserier eller inbrott i sitt hem måste rättsväsendet agera. Och vi ska alltid stå på brottsoffrets sida.

    Trygghetsarbetet måste prioriteras. Många Tyresöbor upplever en ökande otrygghet i sin närmiljö. Klotter får finnas kvar för länge, belysning saknas som skapar otrygghet, gångvägar är dåligt underhållna och så vidare. Trygghetsarbete måste prioriteras.