• Fler seniorbostäder

    Idag, den 20 februari, markerades den officiella byggstarten av Seniorgårdens 63 seniorbostäder i kvarteret Porträttet i Tyresö Strand med att kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (m) sprängde bort en bergknalle.

    Lägenheterna riktar sig till alla som är +55 och beräknas vara klar våren 2013 och är ett välkommet tillskott till övriga bostäder i Trädgårdsstaden och Tyresö Strand. Seniorgården har specialiserat sig på denna typ av lägenheter.