• Folkomröstning

    Hösten är den årstid när träd och buskar visar upp en sprakande färgkavalkad, men hösten är också den mörka årstiden. Och mörker tycker jag kännetecknar initiativet att begära folkomröstning om avgifterna inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

    Kommunfullmäktige i Tyresö har beslutat justera taxorna i omsorgen. För en del innebär detta höjda kostnader, men för de personer som har det sämst ställt innebär det inga ökade kostnader. Man kan sammanfatta detta med att avgifterna i Tyresö nu är jämförbara med de flesta andra kommuners avgifter. Vissa av servicetjänsterna som fått höjda avgifter kan köpas billigare av företag genom att utnyttja RUT-avdraget. Detta tjänar både kommunen och individen på. Äldreomsorgskostnaden riskerar att fördubblas till år 2020 – då tycker vi att vi skall använda skattemedlen till omvårdnaden istället för till städning och tvätt som blir billigare via RUT-avdrag.

    Omsorgen betalas till 95% av skattemedel. Avgifterna står bara för 5%, efter justeringen. Ingen betalar mer än 1713 kr/månad och c:a 200 personer har omsorgen helt kostandsfritt. Som alltid vid förändringar följer förvaltningen upp om oönskade konsekvenser uppstår. Så har majoriteten beslutat skall ske även i detta fall, med speciell bevakning av om personer som bedöms behöva larm avsäger sig detta. Att i detta läge, innan vi sett om avgiftshöjningen fått några negativa konsekvenser begära en folkomröstning som troligtvis kommer att kosta mer än vad kommunen får in under ett år på avgiftshöjningen tycker jag är ett ”höstmörker”. Det är slöseri med skattemedel och missbruk av möjligheten till kommunala folkomröstningar.