• För ökad trygghet

    För att uppnå våra intentioner på trygghetsområdet gör vi stora satsningar på säkerhet i vårt förslag till budget för 2022. Kristdemokraterna vill intensifiera satsningarna på kameraövervakning. Kameror ska finnas på strategiskt viktiga platser där risken för brottslighet är stor.

    Vi vill också satsa på kommunala ordningsvakter för att stärka det lokala brottsförebyggande arbetet. Vi vill arbeta proaktivt för att stoppa pågående brottslighet istället för att i efterhand dokumentera och beivra brott. Därför menar vi att kamerorna ska vara kopplade till en vaktcentral, redo att larma våra egna ordningsvakter och polis under pågående brott.