• Försämra för bilister är inte rätt väg framåt

  Tyresös nya trafikstrategi är förmodligen mandatperiodens mest ogenomtänkta beslut. Den bör rivas upp omedelbart efter valet.

  Till år 2030 ska biltrafiken halveras och istället ska cykling femdubblas och kollektivtrafikanvändningen öka. Ett verktyg som anges är att försvåra parkering för medborgarna så de tvingas över till andra transportslag.

  Målet är både olämpligt och omöjligt och drevs igenom av S, MP, V och L. Olämpligt därför att när biltrafiken inom kort är klimatneutral finns ingen orsak för politiker att lägga sig i medborgarnas bilanvändning. Omöjligt därför att målet t ex kräver att många – även i januari – ska cykla från Östra Tyresö till Tyresö Centrum för att handla. Samma gäller för de Trollbäckenbor som brukar handla på Port 73 eller Ica Maxi i Haninge. Eller de som hjälper sina barn till ridskolor och hockeyträningar. Nu är det cykel som gäller.

  Samtidigt agerar de styrande politikerna helt annorlunda när det gäller vissa andra resor:

  • I Tyresös bästa kollektivtrafikläge vid Tyresö Centrum har kommunen en subventionerad parkering för politiker och sin egen personal.
  • När kommunfullmäktige har möten i gymnasiets aula kom direkt krav från politiker att p-reglerna där skulle ändras så det blir lättare att ta bilen. Trots att det finns en busshållplats och det är promenadavstånd till Tyresö Centrum.

  Politikernas reaktion när det gäller de egna resorna visar hur dålig strategin är. Om vi får förtroendet att styra kommunen efter nästa val kommer trafikstrategin genast att rivas upp. Istället ska fler vilja cykla därför att cykelbanorna förbättras, fler ska välja bussen därför att trafiken blir bättre och det ska bli lättare för de som vill använda bilen genom fler körfält, bättre parkeringsmöjligheter och fler laddmöjligheter.

  Att besluta om extra dåliga parkeringsmöjligheter för medborgarna och extra bra för sig själva är inte en rimlig politik.

  Ulf Perbo, ordförande KD Tyresö