• Fossilfri kollektivtrafik på Drevviken – KD får stöd för förstudie!

    Kommunstyrelsen beslutade i tisdag kväll, den 1 juni 2021, att ge kommundirektören i uppdrag att göra en förstudie för en gång och cykelbro över Drevviken, sträcka Trollbäcken – Huddinge. Kristdemokraterna Tyresö driver dessutom frågan att Drevviken borde trafikeras av elbåtar över Drevviken för att avlasta den hårt belastade kollektivtrafiken mellan Tyresö och Stockholm. På kvällens kommunstyrelsesammanträde fick Kristdemokraterna stöd för ett tilläggsyrkande om att kommundirektören får i uppdrag att undersöka intresset hos Huddinge och Region Stockholm för elbåtstrafik på Drevviken.

    År 1938 upphörde den reguljära båttrafiken på Drevviken. De små färjorna hade då under trettio års tid transporterat pendlare till och från tågstationen Drevviken på sjöns västra sida. De ersattes av busstrafik som blev ett snabbare sätt att ta sig in till huvudstaden. Sedan dess har Södertörn växt kraftigt och behovet av kollektiva tvärförbindelser har ökat.

    I Köpenhamn där situationen är densamma har man minskat problemet genom kollektivtrafik på vatten. Små eldrivna färjor där resenärerna kan ta cykeln med sig används. En sådan lösning skulle kunna fungera på Drevviken också. Pendlare skulle kunna ta färjan från till exempel Hanviken, Fornudden eller Sofieberg till pendeltåget i Skogås. En sådan lösning skulle minska trycket på busstrafiken samtidigt som det skulle kunna bli ett trevligt inslag i miljön. KD anser att det är dags att väcka liv i färjetrafiken och börja använda Drevviken som transportled igen.