• Fossilfri kollektivtrafik på Drevviken

    År 1938 upphörde den reguljära båttrafiken på Drevviken. De små färjorna hade då under trettio års tid transporterat pendlare till och från tågstationen Drevviken på sjöns västra sida. De ersattes av busstrafik som blev ett snabbare sätt att ta sig in till huvudstaden. Sedan dess har Södertörn växt kraftigt och behovet av kollektiva tvärförbindelser har ökat.

    I Köpenhamn där situationen är densamma har man minskat problemet genom kollektivtrafik på vatten. Små eldrivna färjor där resenärerna kan ta cykeln med sig används. En sådan lösning skulle kunna fungera på Drevviken också. Pendlare skulle kunna ta färjan från t.ex. Hanviken, Fornudden eller Sofieberg till pendeltåget i Skogås. En sådan lösning skulle minska trycket på busstrafiken samtidigt som det skulle kunna bli ett trevligt inslag i miljön. KD anser att det är dags att väcka liv i färjetrafiken och börja använda Drevviken som transportled igen.