• Hammarbergets naturreservat

    När man frågar Tyresöbor om vad det bästa är med Tyresö så är det många som svarar: ”Närheten till naturen”. Det är inte så underligt, en tredjedel av Tyresös areal är skyddad som nationalpark respektive naturreservat. Under sommarens politiska nyhetstorka i Tyresö bjuder vi på en rundvandring i Tyresö naturreservat och nationalpark. Vi tar dem i bokstavsordning. Tidigare har vi presenterat naturreservaten Alby, Dyviks naturreservat och Dyviks lövängar, nu har turen kommit till Hammarbergets naturreservat.

    Liksom Dyviks naturreservat är nog Hammarbergets naturreservat ganska okänt för de flesta Tyresöbor. När det gäller Tyresta naturreservat och nationalpark är det väl skyltat efter Brakmarsvägen/Vissvassvägen men det finns ingen skylt som upplyser om Hammarbergets naturreservat. I slutet av bildserien finns en karta som visar var reservatet ligger.

    Hammarberget är starkt kuperat, mycket omväxlande och naturskönt. Det finns ädellövskogsklädda branter som avskärmar själva berget från den omgivande åkermarken vid Stormyra. Reservatet ligger i direkt anslutning till Tyresta naturreservat och gränsar också till Kalvfjärden.

    Fler bilder:

    http://facebook.com/KDTyreso/photos/pcb.2073274566133417/2073273042800236/?type=3&theater