• Internationella kvinnodagen

  Om feminism ska vara rörelsen för jämställdhet – då behöver vi en ny feminism. Som ser kvinnors behov. Som inte försöker pressa in kvinnor i dagens system utan vill anpassa samhället och arbetslivet så de också stämmer med kvinnors verklighet. Det är de stora jämställdhetsstriderna framåt.

  Vi pratar allt för lite om effekterna av dagens tröga och stelbenta familjepolitik. För barn och för föräldrar. Ta bara det faktum att risken för kvinnor att bli sjukskrivna fördubblas två år efter att de fött sitt andra barn.

  Sjukskrivningarna har återigen börjat öka och det är framförallt den psykiska ohälsan som växer. I somras publicerades en rapport som visar att kvinnors överrepresentation i sjuktalen är de högsta någonsin.

  Därför måste vi göra föräldraförsäkringen mer flexibel. Men vi måste också förändra arbetslivet så det går att kombinera jobb och familj. Vi har fortfarande ett arbetsliv som bygger på det gamla industrisamhällets principer och på vad som förr var normen för män. Men det är inte jämställdhet och det är inte familjevänligt.

  För vad tror ni sjukskrivningarna gör för kvinnors löneutveckling? För möjligheten till avancemang och befordran? Vad tror ni en sjukskrivning gör med en kvinnas självkänsla och möjlighet att stå på sig framöver? Det skapar en ny sorts kvinnofälla. Det måste få ett slut.

  Om feminism ska vara rörelsen för jämställdhet – då behöver vi verkligen en ny feminism. En feminism som:

  ✔️ Får bukt på sjukskrivningstalen
  ✔️ Erbjuder en fri föräldraförsäkring
  ✔️ Förbättrar kvinnors pensionsrätter
  ✔️ Uppvärderar kvinnodominerade yrken