• KD ger mer till välfärden i Tyresö kommun

    Idag, onsdagen den 19 februari 2020, har riksdagen beslutat att utöka de generella statsbidragen till kommuner/regioner med 2,5 miljarder kronor. Under arbetet med att få fram detta beslut har KD och de andra oppositionspartierna också ”tvingat” regeringen att lova ytterligare 5 miljarder i vårbudgeten. Totalt har KD och övriga oppositionspartier alltså lyckats höja de generella statsbidragen med 7,5 miljarder kronor.

    För Tyresö kommun innebär detta ett välkommet tillskott på 24,5 miljoner kronor. De behövs inom skola och omsorg. Dessa pengar räcker t.ex. till 40 lärare eller 52 undersköterskor, men därmed inte sagt att det är exakt så pengarna skall användas. De skall användas där de bäst behövs.

    (Bilden från Riksbankens bildarkiv)