• KD säger Nej till en bro över Trångsundet

    Tyresö kommun genomför nu en förstudie för att utreda förutsättningarna för en gång och cykelbro över Trångsundet i sjön Drevviken. Tanken är att ge Tyresöborna bättre access till pendeltågstationerna på andra sidan sjön. Trångsundet är ungefär 100 meter brett på sitt smalaste ställe och kantas av höga berg på båda sidor. I Trångsundet är också Drevviken som allra djupast. Det är förutsättningar som gör att ett brobygge skulle bli väldigt dyrt för kommunens skattebetalare. Samtidigt behöver investeringar göras i andra kostsamma byggprojekt som t.ex. nytt äldreboende och ombyggnad av Tyresö gymnasium för att nämna några. Ett stort ingrepp skulle också behöva göras i den lilla del av orörd natur som fortfarande finns kvar på båda sidor av sjön. Av den anledningen säger vi Kristdemokrater i Tyresö nej till att bygga en bro.