• Kommunen och båtlivet

    Båtlivet är en viktig del av en skärgårdskommun och därför är Tyresö kommuns ogina behandling av kommunens båtklubbar förvånande.

    Vid många fritidsverksamheter bidrar kommunen med avsevärda belopp, t.ex. till idrottshallar, fotbollsplaner, ridhus, stallar, utegym m.m. men när det gäller båtklubbarna är det mer eller mindre en ren inkomstkälla för kommunen. Man upplåter en strandremsa och utanförliggande vatten för bryggor. Skillnaden är att inte alla kommuninnevånare har tillgång till bryggorna, men ofta är själva marken tillgänglig för alla. Mot bakgrund av detta är det rimligt att båtklubbarna erlägger en mindre avgift för tillgången till marken/vattnet.

    Nu vill kommunen höja arrendeavgifterna rejält och dessutom behandlar man en del klubbar oförskämt. En klubb fick ett förslag på nytt avtal dagarna för jul och kommunen krävde svar innan nyår. Det är inte seriöst. De flesta tjänstemän utför ett digert och omsorgsfullt arbete men en del har tydligen behov av att visa makt.

    Vi vill att kommunen omprövar sitt förslag till normavtal och inbjuder Tyresö Båtråd till överläggningar om detta.