• Kristdemokraternas vårmotion för ett tryggare Sverige

  Kristdemokraternas vårmotion 2019 fortsätter att stärka välfärdslöftet med reformer som är tydligt förankrade i människors vardagsliv – som gör livet lite lättare att leva. I vår vårmotion aviserar vi därför stora satsningar på äldreomsorgen genom bättre villkor för personalen, på reformer för en bättre fungerande bostadsmarknad och på ökad trygghet genom ett stärkt rättsväsende.

  En trygg äldreomsorg

  Vi vill att personalen inom äldreomsorgen – 92 procent kvinnor – ska ha goda arbetsvillkor och kunna göra ett bra jobb. Det borde vara en självklarhet att de som sköter om våra nära och kära på ålderns höst inte ska behöva bli sjuka av sitt jobb. Med satsningar på mindre stress för personalen följer också mer tid för ökad social aktivering för den äldre, högre kvalitet och mer gemenskap.

  Vi satsar:
  · 2 miljarder per år på prestationsbaserat stöd till de kommuner som förbättrar personalens villkor inom äldreomsorgen, varav hälften är en öronmärkning ur de stora generella tillskotten till kommunsektorn fr o m nästa år. De kommuner som bedriver aktivt arbete med att minska användandet av delade turer, förbättrar personalkontinuiteten, uppnår god medarbetarnöjdhet och -delaktighet, samt minskar de grupper som äldreomsorgens chefer har ansvar för får del av stödet. Ju fler av de fyra kriterierna man förbättrar sig eller når goda nivåer inom, desto mer av stödet får man del av.
  · 600 miljoner 2020 och 650 miljoner per år därefter på utbildning för äldreomsorgens personal. Vi återinför Omvårdnadslyftet, satsar på utbildning för äldreomsorgens chefer och schemaläggare, samt förlänger och utvidgar satsningen på kompletterande utbildning för de som har en tidsbegränsad anställning inom omsorgen. På så sätt kan fler få arbete och äldreomsorgens kompetensförsörjning underlättas.

  En trygg bostadsmarknad

  På dagens bostadsmarknad stängs unga med lägre, men stabila inkomster ute från ägd bostadsmarknad och tvingas in i den fattigdomsfälla som hyresrätten faktiskt ofta utgör. Familjer som är trångbodda har svårt att skaffa hus, och i utsatta områden finns i princip inga möjligheter att äga sin egen bostad. Vi anser att det är dags för breda sociala reformer för eget ägt boende. Det skulle minska ojämlikheter, främja ekonomin och förbättra möjligheterna att bygga ett gott samhälle tillsammans.

  Vi satsar:
  · 900 miljoner per år på bosparande för unga
  · 800 miljoner per år på förbättrat bostadsbidrag, med fokus på utsatta barnfamiljer
  · Startlån för förstagångsköpare
  Översyn av kreditrestriktionerna
  Regeländringar för ägarlägenheter och hyrköp, som möjliggör ökat ägt boende i utsatta områden
  · Reformerat system för tomträtter och regeländringar och nytt uppdrag till länsstyrelserna som möjliggör mer mark för byggande

  En stärkt rättsväsende

  För ökad trygghet i samhället krävs att hela rättsväsendet stärks. Vi har i flertalet budgetar skjutit till stora resurser till polis, domstolar och åklagare för att bekämpa brottslighet och ökande otrygghet. Nu krävs att Kriminalvården också får förutsättningar att göra sin del i kedjan. Därför satsar vi på fler platser i häkten och anstalter för att motverka överbeläggning och skapa miljöer som möjliggör rehabilitering.

  Vi satsar:
  · 200 miljoner 2020, 300 miljoner 2021 och 400 miljoner 2022 på en förstärkt Kriminalvård

  Kristdemokraterna kommer fortsatt möta samhällsproblemen med verkningsfulla reformer. I ett läge där äldre, patienter och barnfamiljer inte verkar ha någon som för deras talan hos regeringen eller stödpartierna, är vi garanten för att för att de inte glöms bort. Vi är en rakryggad opposition som driver och utvecklar politik för ett välfärdslöfte att lita på. Vi står redo att ta över regeringsmakten, närhelst den möjligheten infinner sig.

  Ebba Busch Thor (KD)
  partiledare

  Jakob Forssmed (KD)
  vice partiledare, ekonomiskpolitisk talesperson