• Maktskifte i Tyresö

  Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är överens om att leda Tyresö de kommande fyra åren.

  Tyresö behöver samling. Vi gick till val på att förändring inte bara är nödvändig – utan att förändring är möjlig och att vi vill leda den.

  – Allas vårt Tyresö. Vi vill samla – inte splittra och se det som förenar. Med långsiktiga satsningar och med god ekonomisk hushållning vill vi ge Tyresöborna trygghet, frihet, valfrihet samt livskvalitet. Att vara Tyresöbo ska vara synonymt med en känsla av stolthet, säger Anki Svensson (M).

  Allians för Tyresö (M, C och KD) känner oss trygga med att vi har en gemensam politisk vision för Tyresö och hur vi ska ta oss an utmaningarna vi ser.

  – Tyresö ska präglas av trygghet och framtidstro. Med vår jordnära och resultatinriktade politik tror vi på att förbättra Tyresö tillsammans – där vi ger kraft åt varje människa, säger Ulrica Riis-Pedersen (C).

  Viktiga frågor blir nu verklighet. Byggtakten ska sänkas och framkomligheten förbättras. Kvaliteten i våra verksamheter ska öka. Vi ska värna om våra blå och gröna värden samt bidra till att Tyresö blir en mer levande skärgårdskommun.

  – Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett Tyresö som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter, säger Ulf Perbo (KD).

  – Jag har samtalat med Sverigedemokraterna och fått klart för mig att de kommer att stödja vår koalition. Moderaterna är samlingspartiet, säger Anki Svensson (M).

  Vi är tacksamma för Tyresöbornas stöd och ska göra allt för att leva upp till förväntningarna i fyra år framåt.