• Ny bostadsplanering behövs i Tyresö

  Nu när en ny mandatperid inleds är det en möjlighet att riva upp den extrema och för kommunmedborgarna negativa bostadsplaneringen som kommunen arbetar efter. Tyresös planer är att nästan enbart bygga små lägenheter i höghus. Det är en orimlig politik av flera skäl:

  • Det är skadligt för miljömässig hållbarhet. Bebyggelse typ Trollbäckens villaområden halverar klimatpåverkan och fördubblar ekosystemtjänsterna. Det beror på mindre betong, gips och stål i konstruktionerna och trädgårdarna.
  • Det är skadligt för den sociala hållbarheten. Det finns inga utsatta småhusområden. Däremot består nästan alla utsatta områden med skjutningar mm av just förortsområden med små hyreslägenheter
  • Det är skadligt för den ekonomiska hållbarheten. Eget ägande ger på sikt lägre boendekostnader och förvandlar i områden som Tyresö alla till miljonärer om man bor en längre tid i sitt småhus.
  • Det strider mot medborgarnas värderingar. 70% vill helst bo i småhus enligt flera undersökningar.
  • Det förstör Tyresös karaktär. Tyresö är ett av Stockholms populäraste bostadsområden. Det har skapats av småhusområden som Krusboda, Trollbäcken, Östra Tyresö och liknande områden, omgivna av fantastiska blå och gröna områden som Tyresta, Nackareservatet, Drevviken och skärgården.

  Ingen utom MP och V har i debatterna velat försvara varför planerna ser ut så här. Det finns alltså en stor majoritet för ett omtag. Det bör ske skyndsamt!