• Nyforsvägen

    På FB-sidan ”Aktuella händelser i Tyresö” pågår en intensiv debatt om ombyggnationen av vägen ner till Nyfors. De flesta tycker att detta är dåligt, men några få tycker det är bra.

    Beslutet om denna ombyggnation togs för flera år sedan och huvudsyftet är inte en ny väg utan att få fram vatten och avlopp till fastigheterna. I själva verket blir vägen enklare än vad som är normalt, allt i syfte att så långt som möjligt behålla ”Nyforskaraktären”. Ett av många bra beslut som vi var med och fattade när vi styrde kommunen tillsammans med dåvarande Allians.