• Östlig förbindelse viktig för Tyresö!

    Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna sa nej till Kristdemokraternas förslag att kommunen ska förorda att Östlig förbindelse byggs.

    Kristdemokraterna föreslog att Tyresö kommunen i sitt yttrande över Trafikverkets inriktningsplanering skulle förorda att Östlig förbindelse byggs och fick stöd av Moderaterna och Sverigedemokraterna.

    Östlig förbindelse skulle innebära en komplett ringled runt centrala Stockholm genom att den binder ihop södra länken och norra länken i en östlig tunnel. Därmed skulle mycket bättre förbindelse skapas för kommuner i sydöstra Stockholm till Arlanda och de många arbetsplatserna i norra Stockholm. Mindre risk för störningar och köer på 73:an, Essingeleden och södra länken då flera alternativa vägar finns. Utan en komplett ringled kommer trafiksituationen att bli olidlig för många Tyresöbor när antalet invånare och bilar fortsätter växa i Storstockholm.

    Kristdemokraterna kommer att verka för att Östlig förbindelse byggs, både på kommunal, regional och nationell nivå.