• Sandholmarnas naturreservat

  När man frågar Tyresöbor om vad det bästa är med Tyresö så är det många som svarar: ”Närheten till naturen”. Det är inte så underligt, en tredjedel av Tyresös areal är skyddad som nationalpark respektive naturreservat.

  Under sommarens politiska nyhetstorka i Tyresö bjuder vi på en rundvandring i Tyresö naturreservat och nationalpark. Vi tar dem i bokstavsordning. Tidigare har vi presenterat naturreservaten Alby, Dyviks naturreservat, Dyviks lövängar, Hammarberget och Klövberget, nu har turen kommit till Sandholmarnas naturreservat.

  Naturreservatet är beläget på Brevikshalvöns södra del och består av en fastlandsdel, öarna Stora och Lilla Sandholmen samt ett vattenområde inom Erstaviken. Sandholmarna bjuder på fina sandstränder, parkering med informationstavla samt båtuthyrning

  I Naturreservatet finns relativt orört skärgårdslandskap i en del av Stockholms skärgård som annars är hårt exploaterad

  Naturen domineras av hällmarkstallskog. På fastlandsdelen finns en smal bård av frisk blandskog i ett stråk nära stranden. Områdets naturvärde består till stor del av kustlandskapet och dess skönhet.

  Fler bilder:

  http://facebook.com/KDTyreso/photos/pcb.2083370581790482/2083369275123946/?type=3&theater