• ”Sanering av ekonomin”

    ”En sanering av kommunens ekonomi, det blir det första som det nya styret i Tyresö kommer att få ägna sig åt” skriver Tyresö Nyheter i sitt decembernummer.

    När man chockhöjer kommunalskatten med 45 öre måste man ju hitta en formuleringen som ger intryck av att den tidigare majoriteten, Alliansen, fördärvat kommunens ekonomi. Hur ser då verkligheten ut?

    Om vi tar de senaste tio åren, dvs 2008-2017, så har det genomsnittliga resultatet varit 52 mkr per år. Det skall erkännas att det ser ut att bli ett dåligt resultat 2018, men att framställa det som att kommunens ekonomi är körd i botten är att ge ett felaktigt intryck. Om jag inte minns fel har Tyresö haft överskott i obruten rad sedan 1997 och Alliansen har styrt sedan 1998.

    Det är viktigt med 2-3% överskott per år för att ha en långsiktigt hållbar ekonomi men först bör man undersöka alla möjligheter till rationaliseringar av verksamheterna innan man höjer skatten. I Stockholms län finns det kommuner som liknar vår kommun, t.ex. Österåker, och som har betydligt lägre skatt än vad vi har. Har de en bra eller dålig verksamhet? Om de har en bra verksamhet kan vi kanske lära oss något av dem.

    Nu är det som det är, skatten höjs med 45 öre från årsskiftet. Om innevånarna 2022 röstar fram KD, C och M att styra kommunen så lovar vi att jobba för att sänka skatten även om det är svårt när förvaltningarna vant sig vid mer pengar.