• Sanningen om våra politiska motståndare (2)

    Vänsterpartiets ledande företrädare i Tyresö är Inger Gemicioglu och Ulla Hoffman. V borde väl formellt vara det parti som står längst från oss Kristdemokrater, men vi uppskattar den uppmärksamhet och det engagemang de visar för olika svaga och utsatta grupper. De är värdefullt att det finns politiker som har detta fokus, även om vi ofta har olika uppfattningar om hur problemen bäst löses. De har också ett trevligt och konstruktivt sätt att debattera. Vänsterpartiet i Tyresö bidrar på ett bra sätt till att stärka den lokala demokratin och utveckla kommunen.