• Sanningen om våra politiska motståndare (3)  

    På riksplanet fortsätter diskussionerna kring politikerhat mm som vi berör i det första inlägget i denna lilla serie. Nu är det dags att tala ut om Miljöpartiet i Tyresö!

    Några av Miljöpartiets ledande företrädare i Tyresö är bl a Ajda Asgari, Marie Åkesdotter och Mikael Ordenius. Vi har ofta olika uppfattningar i flera politiska frågor, bl a när det gäller trafikfrågor. Men vi uppskattar deras insatser i kommunpolitiken, inte minst det engagemang de visar i viktiga miljöfrågor. Det är t ex värdefullt att det finns politiker som ofta påminner om klimatfrågan. Miljöpartiets ledamöter gör goda insatser i den lokala politiken och de bidrar till att den lokala demokratin stärks och att vi har en konstruktiv diskussion om kommunens framtid.