• Sanningen om våra politiska motståndare (6) 

    Sverigedemokraternas ledande företrädare heter Per Carlberg. SD har en intressant roll genom att de som det nyaste partiet ofta lyfter fram perspektiv som vi andra kanske glömt bort eller inte vill lyfta, men som uppenbarligen är viktiga för många medborgare. De argumenterar ofta sakligt och rimligt för sina förslag. Även om vi röstat mot många av deras förslag tycker vi att de bidrar till att stärka den lokala demokratin genom att ge en röst åt perspektiv som vi andra inte tar upp så ofta.