• Sanningen om våra politiska motståndare (7) 

    Moderaterna företräds bl a av Anki Svensson som är oppositionsråd och Peter Freij som är ordförande för Tyresömoderaterna, men har också en lång rad andra aktiva politiker i kommunen.

    M har varit ett ledande parti i många år i kommunen och mycket av det som är bra har skapats när M haft en ledande roll i styret. Vi delar många grundläggande värderingar kring hur Tyresö kommun bör utvecklas och vilka brister som finns idag. Eftersom vi är ett litet parti med begränsade resurser är vi tacksamma för det stöd vi får i diskussionerna med M för att utveckla vår politik. I fullmäktige drar de ett tungt lass genom att oftast vara de som framför alternativa lösningar och kritiskt granskar styrets förslag. En väl fungerande opposition är viktig för det demokratiska systemet och Anki m fl i Moderaterna gör goda och viktiga insatser på detta område som är betydelsefulla för den lokala demokratin.