• Sanningen om våra politiska motståndare (8)

    I en serie inlägg under namnet ”Sanningen om våra politiska motståndare” har vi skrivit positiva saker om de andra partierna i kommunerna. Även om partier som vi ofta är oense med i sakfrågor.

    Alf Svensson sa i en DN-intervju 25/7 att han tror att folk är trötta på politiker som ”bara pratar om hur bra man själv är och hur usla alla andra är.” Vi håller med och tycker det är tråkigt att det politiska samtalet i Sverige kommit att få så stora inslag av att avsiktligt missförstå, tro det sämsta om andra, angripa sådant man hittat på att motståndaren tycker eller att använda en onödigt elak retorik och frossa i motståndarnas eventuella felsteg. Det gäller i politiska debatter men kanske ännu mer i sociala medier mm. När det är så kommer de som vill engagera sig i politiken att bli ett skevt urval av hårdhudade personer. Det blir också svårt att föra konstruktiva samtal eftersom diskussionen blir svart och vit på ett sätt som inte återspeglar många frågors komplexitet. Vi tror att den demokratiska tradition som varit så bra för vårt land måste vårdas. Genom bl a skola, civilsamhället och väl fungerande samhällsinstitutioner. Men också genom att vi politiker försöker så gott vi kan att inte dras med i den negativa spiralen.

    Vår sommarserie var vår lilla övning i att inte bara se andra partirepresentanter som politiska motståndare utan också som medskapare i den lokala demokratin och arbetet för att Tyresö ska vara en av Sveriges bästa kommuner att bo i. Vi kan ju inte börja med att klaga på att andra är dumma mot oss utan att först själva tillämpa att allt vad vi vill att andra ska göra mot oss ska vi göra mot dem. En skön sommar tillönskar vi våra politiska motståndare och kollegor!