• Satsa på fler småhus

    Enligt undersökningar från bl a Boverket vill 70% av svenskarna helst på i småhus med trädgård. Men betydligt färre gör det och framförallt har Sverige en orimligt låg nyproduktion av småhus. Endast ca 20% av nyproduktionen utgörs av småhus jämfört med normalt ca 40% inom EU. Tyresö tillhör de kommuner i Sverige som är dåliga på att skapa möjligheter för nya småhus. Som planerna ser ut nu kommer småhus endast att utgöra ca 10% av nyproduktionen . Till en del kan det skyllas på att Tyresö har begränsad tillgång på mark, men det är också tydligt att det nuvarande styret har svagt engagemang för medborgarnas småhusdrömmar. Flerbostadshus är ett viktigt komplement, men det är inte som förortskommun med många höga hus Tyresö ska vara känt.

    KD anser att Tyresö bör öka engagemanget för att möjliggöra för fler att förverkliga livsdrömmen att bi i småhus med egen trädgård. Kommunens långsiktiga planarbete ska inriktas på att maximera potentialen för nya småhus. Tyresö ska vara kända som den trivsamma kommunen med möjligheter att bo i småhus med trädgård och ha tillgång till både natur, skärgård och Stockholms arbetsmarknad.