• Sluta ljuga!

  I marsnumret av Socialdemokraternas tidning Tyresö Nyheter har ledarsidan rubriken ”De har ingenting lärt”. Den som läser vidare ser att man försöker använda ombyggnationen av Nyboda skola som avstamp för att Alliansen tar ett felaktigt beslut när det gäller den nya Fornuddsskolan.

  Man påstår att kostnaden för ombyggnationen av Nyboda skola ”var beräknad att kosta runt 100 mkr. Facit blev 300 mkr.” Det finns två intressanta aspekter på detta. Den viktigaste är att budgeten för ombyggnationen var 180 mkr och den slutliga kostnaden blev 170 mkr. Den andra aspekten är att samma tidning i september 2014 skrev att kostnaden var beräknad till 130 mkr. Man kan inte ens ljuga konsekvent.

  För att gå över till den mer aktuella frågan om skola och äldreboende i Fornudden så skriver Tyresö Nyheter ”Det har faktiskt inte utretts ett enda alternativ till Fornuddsparken för bygget”. Självklart har kommunförvaltningen noggrant studerat var i Trollbäcken en lagom stor skola kan placeras. Efter detta har man kommit fram till att den bästa är placering är i norra delen av Fornuddsparken. Tidningen har missat att upprepa det som Socialdemokraterna i debatten ofta sagt, nämligen att skolan tar 30% av parkytan. Enligt kommunens landskapsarkitekt är parkens yta c:a 106000 kvm. Skolbyggnaderna är på c:a 5000 kvm, dvs 4,7% av totala parkytan. Men eftersom Alliansen beslutat om en omfattande upprustning av parken så kommer de flesta nog uppleva parken som både bättre och större trotts skolbyggnaden.

  Oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen har hela tiden hävdat att det istället skall byggas en ny skola på den nuvarande skoltomtens plats. Men man har aldrig förklarat hur detta skall gå till. De nuvarande skolbyggnaderna är inte byggnadstekniskt i sådant skick att de lämpar sig för upprustning utan det måste till nya byggnader. Var har Socialdemokraterna tänkt att eleverna skall vara under de år det tar att bygga en ny skola? Skall de bussas till andra skolor eller skall det byggas en tillfällig barackskola i parken? Bägge alternativ innebär stor problem för elever och lärare samt kostar mycket pengar.

  Till det positiva hör även att ett nytt äldreboende kan byggas på den nuvarande skoltomten innan äldreboendet Ängsgården rivs. Ängsgården är sliten, så det behövs verkligen ett nytt äldreboende.

  Naturligtvis är det oppositionens roll att granska de styrandes förslag, men i det ingår inte att ljuga, så sluta med det.

  Leif Kennerberg